Történet és küldetés

A Servitor Nonprofit küldetésének tekinti, hogy az egyházi, egyházközeli és non-profit szervezetek részére segítséget nyújtson gazdálkodásukhoz, szakmai munkájukhoz és támogassa a lehetséges együttműködéseket ezen szervezetek és intézmények között.

A Servitorban mind szakmai, mind emberi kapcsolatainkban maximálisan törekszünk a krisztusi értékrend és az üzletileg etikus viselkedés megvalósítására. Úgy szeretnénk szolgálni és szolgáltatni az egyházi intézmények felé, hogy a közreműködésünkkel még hatékonyabban tudják végezni a munkájukat, küldetésüket. 

Kezdetben kizárólag kedvezményes energia beszerzéssel foglalkoztunk – ekkor mindössze 90 intézménnyel voltunk kapcsolatban. Az évek során áram és gáz flottánk folyamatosan növekedett, így mára 350 fölé emelkedett energiaflottánk tagjainak száma. Az egyedi igényekre szabott szerződéseink, a piaci árhoz képest jóval kedvezőbb energiaárak segítségével jobb feltételeket és jelentős megtakarítást tudunk elérni flottatagjaink számára.

Sok olyan szolgálatba is belekezdtünk, amelyeket non-profit alapokon állva végzünk. Ilyenek többek között szakmai kerekasztalaink (műszaki, szakképzési, kiadói, informatikai), melyek lehetőséget teremtenek az azonos szakterületen dolgozó munkatársak számára a közös párbeszédre, tapasztalatcserére.

Ezek mellett a Servitor Klub szolgáltatásait is állandóan bővítjük; legrégebbi flottáink, a tisztítószer és papír-írószer 2012-ben indult, 2013-ban az üzemanyagflottát, 2015-ben pedig az élelmiszerflottát hívtuk életre. A Servitor Klub kiemelkedő sikere, hogy 2013-ban indult üzemanyagflottánk másfélszeresére nőtt két éven belül.

Minden egyes flottánk a szervezetek által jelzett megtakarítási igények mentén jött létre; ezáltal bővült és bővül mind a mai napig is, így mostanára valódi sokszínűséget mutat.

2009. december 15. - Megalakult a Servitor Pro Multis Nonprofit Kft.

A kép első sorában látható balról jobbra:

Lukács János atya (akkori jezsuita tartományfőnök)
Urbán József atya (akkori piarista tartományfőnök)
Hortobágyi Cirill atya (a Pannonhalmi Főapátság akkori perjele)
Magyar Gergely atya (akkori ferences tartományfőnök). 

A kép második sorában látható balról jobbra:

Brunner Róbert (jezsuita gazgdasági vezető)
Nacsa Lőrinc (akkori Servitor munkatárs)
Bángi-Magyar Attila (akkori Servitor ügyvezető)
Wildner Ágost (Servitor ügyvezető)
Szili Attila (ferences gazdasági vezető)
Turcsik István (Portus Buda Group Zrt. résztulajdonos)
Eszter Elemér (Portus Buda Group Zrt. résztulajdonos). 

Beszállítóink: