Szakértelem, Szolgálat, Servitor

Gyakori kérdések

 

Érdeklődők részére
Miben segít a Servitor Energia Csoport?
Kedvezményes Energia beszerzésben és a kereskedővel kapcsolatos ügyintézésben és érdekképviseletben.
Miért megbízható partner a Servitor Nonprofit?
Mert az alapítóink fele részben üzleti szereplők, akik a szakmaiságot és hatékonyságot ellenőrzik, valamint fele részben katolikus szerzetesrendek, melyek az etikus magatartást kívánják meg, és ezeket célozzuk meg mi, Servitor munkatársak is.

Mert az egyházi tulajdonosaink egyben ügyfeleink is, így folyamatosan látják és tapasztalják működésünket.

Mert Servitor tulajdonosi köre a gazdálkodásban non-profit célokat vár el a társaságtól, így a feltétlen nyereségtermelés helyett a minőségi szolgáltatásra tudunk koncentrálni. (Ezzel is igyekszünk a for benefit működés megvalósítására, ahol ügyfél-megrendelő, beszállító, munkatárs és tulajdonos egyaránt megelégedett lehet.)

Mert minket csak Ügyfeleink fizetnek, így érdekünkben is áll, hogy az ő hasznukat keressük. Olyan jól kell dolgoznunk, hogy megérje nekik használni a mi szolgálatainkat, szolgáltatásainkat.
Miért éri meg a Servitor flottákhoz csatlakozni?
Mert olcsóbban tudjuk beszerezni Önnek a földgázt vagy a villamos-energiát, mint amennyiért Ön maga meg tudja venni.

Mert a beszerzési és az ügyintézési munkák nagy részét elvégezzük Ön helyett.

Mert mi arra szakosodtunk, hogy ismerjük ezeket a folyamatokat, míg Önnek más a szakterülete.
Kinek éri meg a Servitor energia flottákhoz csatlakozni?
Földgáz beszerzés esetén: minden, nem Egyetemes ellátásban lévő fogyasztónak, valamint az Egyetemes, de nem lakossági, ellátásban lévő fogyasztóknak, 8 000 m3/év gázfogyasztás felett.

Villamos energia beszerzés esetén: lakossági fogyasztókon kívül minden fogyasztónak, 5 000 kWh/év villamos-energia fogyasztás felett.

Kinek nem éri meg a Servitor flottákhoz csatlakozni?
A lakossági fogyasztóknak, függetlenül attól, hogy földgázról vagy villamos-energiáról van szó.

Azoknak a gázfogyasztóknak, akik kevesebb, mint 8 000 m3/év a fogyasztása, és a gázt Egyetemes Szolgáltatásban vásárolják (ha nem Egyetemes Szolgáltatásban vannak, akkor a
fogyasztás mértékétől függetlenül javasolt a csatlakozás).

Mindettől függetlenül, nem javasoljuk a csatlakozást azoknak, akiknél az éves megtakarítás flottánként nem éri el a 25 000 Ft-ot, mivel a fogyasztónak a csatlakozással járó munka miatt így már nem éri meg.
Mibe kerül a Servitor?
Földgáz esetén a 20 m3/h-t meg nem haladó kapacitású Mérési Pontok flottájában (az ún. "kisflottában") fogyasztástól függetlenül Mérési Pontonként 20.000 Ft+Áfa/év a díj. A 20 m3/h-t meghaladó kapacitású Mérési Pontok flottájában (az ún. "nagyflottában") az új belépő tagok (vagy a régi tagok új belépő POD-jai) az első 12 hónapban a belépéskori éves megtakarítás 15%-a alapján számított egységárat, de minimum 4 Ft/m3+ÁFA díjat, míg a régi tagok 4 Ft/m3+ÁFA díjat fizetnek.

Az áram flottában az új belépő tagok (vagy a régi tagok új belépő POD-jai) az első 12 hónapban a belépéskori éves megtakarítás 15%-a alapján számított egységárat, de minimum 1,5 Ft/kWh+ÁFA díjat, míg a régi tagok 1,5 Ft/kWh+ÁFA díjat fizetnek.

Az új belépők megtakarítás alapú egységárát a belépéskor kalkulált éves megtakarítás és a belépéskor kalkulált éves energiamennyiség (MÉF) hányadosa adja. A minimál díj mindkét flottában 20 000 Ft+ÁFA/POD/év. Más költség (belépési díj, alapdíj stb.) nincs.
Mindig a Servitor flotta ár a legolcsóbb?
Nem mindig. De a legtöbbször igen. Minden alkalommal megmondjuk az érdeklődőknek.
Hogyan tudom a Servitor flotta árat összehasonlítani más szolgáltatók áraival?
A legegyszerűbb, ha megbíz bennünket, hogy csináljuk meg az összehasonlítást.

Ha saját maga szeretné ezt megtenni, akkor a következők a teendők:
Villamos energiánál, a Servitor ún. KÁT nélküli energia díjat ad meg, mivel ez az általánosan elterjedt. Ha konkurens ár is ugyanilyen, akkor össze lehet hasonlítani. Ha a konkurens ár KÁT-ot is tartalmaz, kérje be tőlünk a KÁT -tal növelt árat, amit mi tájékoztató jelleggel megadunk (mivel mi KÁT nélküli árral dogozunk, ezért a KÁT -tal növelt ár nem szerepelhet az ajánlatban), és így már összehasonlíthatóak az árak.

Földgáz esetében kicsit bonyolultabb a helyzet. Itt, mivel nem csak a gáz díjak, de a rendszerhasználat (szállítás, elosztás stb.) díjai is eltérőek a szolgáltatóknál, az adott fogyasztáshoz és lekötött kapacitáshoz tartozó éves teljes költségeket lehet összehasonlítani. Ehhez össze kell szorozni az éves gázmennyiséget (MÉF), Mj -ban megadva, a Mj -ban megadott gázdíj (Gd) és a fogyasztás-függő rendszerhasználati díj (Fd) összegével, és ehhez hozzá kell adni a lekötött kapacitás (KAP) és a kapacitás-függő rendszerhasználati díj (Td) szorzatát. Vagyis: ((MÉF*(Gd+Fd))+(KAP*Td)= “X” Ft/év. A MÉF-et, a KAP-ot és a Gd, Fd, Td értékeket kW-ban és kW/h-ban is meg lehet adni (ez még nem annyira elterjedt), de az alapelv akkor is ugyanaz: az éves gáz és rendszerhasználati költségek összegét kell vizsgálni. Az összehasonításkor a jövedéki adót (volt energiaadó), a biztonsági gáztározók díját (MSZKSZ díj) és az ÁFA -t nem kell vizsgálni, ezek mindenhol ugyanolyan mértékűek.

Fontos, hogy a Servitor csak egy évre garantált, energia-tőzsdei és valutamozgásoktól független, forint alapú energia árakkal dolgozik, vagyis a korrekt összehasonlításhoz a konkurens árnak is ilyennek kell lennie.
Kik csatlakozhatnak a Servitor flottákhoz?
Minden intézmény vagy szervezet, amely keresztény egyházhoz tartozik, vagy a krisztusi értékrendnek megfelelő célú és tevékenységű vagy azt tiszteletben tartja. Servitor az elbírálás jogát fenntartja.
Hogyan lehet csatlakozni a Servitor flottákhoz?
Kérjük, jelezze érdeklődését a +36 20 230 9092 telefonszámon vagy az energia@servitor.hu címen. A csatlakozási folyamatról információt talál honlapunk “Letölthető dokumentumok” menüpontja alatt is.
Van költsége a kereskedő váltásnak?
Nincs. Sem a Servitor, sem a jelenlegi, sem az új energiakereskedő, sem pedig a hálózat-üzemeltető nem számít fel ezért díjat.
Ha felmondom a mostani gáz vagy áram szerződésemet, előfordulhat e, hogy energia nélkül maradok?
Nem. Ha Servitor nem tudna az Önök részére szerződést kötni, akkor is több tucat energiakereskedő közül választhatnak.

Véletlenül sem maradhatnak energia nélkül, hiszen ha a szerződésük lejárta után nem jelentkezik be Önökért egy kereskedő sem, a hálózatüzemeltető erről kötelezően értesíti Önöket.

Ettől függetlenül, a legtöbb energia kereskedelmi szerződés olyan, hogy ha felmondás után nem jelentkezik új kereskedő, akkor az automatikusan érvényben marad.
Ugyanolyan minőségű energiát kapok a Servitor flottában, mint eddig?
Igen. Az energiahordozók minősége hatósági szabványban van rögzítve, ettől egyik kereskedő sem térhet el.
Milyen kötöttségekkel és kötelezettségekkel jár a flottatagság?
Servitor határozott idős, többnyire 12 vagy 24 hónapos szerződéseket köt Ügyfeleivel, amiből az energia piaci beszerzési szerződéseink sajátosságainak megfelelően, a szerződés lejárat előtt - a rendkívüli felmondás eseteit leszámítva - nem lehet kilépni. (Erről további információt a körleveleinkben található, Ügyfél dokumentumok között talál.)
Kivel és hány darab szerződést kell kötni?
Ügyfeleinknek két szerződést kell kötniük, egyet az energiakereskedővel, egyet a Servitorral.

Az energiakereskedővel minden Ügyfél egyedi szerződést köt, ez tartalmazza az Ügyfél fogyasztási és szerződéses adatait. Az egyedi szerződést, az Ügyfél meghatalmazása alapján, a Servitor írja alá. Ezen kívül a Servitor is köt egy keretszerződést a kereskdővel, ez tartalmazza részletesen a szolgáltatás feltételeit, valamint Servitor – kereskedő együttműködés feltételeit.

A Servitor minden Ügyfelével Megbízási Szerződét köt, mely az energiahordozó beszerzésére, valamint a szerződés ideje alatti ügyintézési és érdekképviseleti feladatokra szól.
Kinek a nevére szól majd a szerződés, és kinek a nevére szól a számla?
Mindkét szerződés, alapesetben, a felhasználó intézmény nevére szól, kivéve, ha az nem rendelkezik adószámmal (nem önálló jogi személy), ez esetben az intézmény fenntartója lesz a szerződő fél. A számlákat, általában, a szerződő fél nevére állítják ki, de ettől el is lehet térni (pl. intézményhálózatok esetén, amikor az egyes intézmények – bár nem önállóak jogilag – saját gazdálkodással rendelkeznek.)
Ügyfelek részére
Ki olvassa le a gáz/áram mérő órát?
Ugyanaz, mint aki eddig: a hálózat-üzemeltető (más néven elosztó, vagy elosztói engedélyes).
Kinek, miért, mikor és hogyan kell lejelenteni a mérőóra állását?
A 2020.10.01 előtti negyedéves mérőállás lejelentési lehetőség megszűnt, a rendszer már nem elérhető.

Mérőállás lejelentést kell tenni a flottába újonnan bevont mérő esetében a flottába lépéskor. A mérő fotóját kérjük megküldeni az energia@servitor.hu címre.

A kereskedők számlázása nem a lejelentett adatok alapján történik.
Mi alapján számláz az energia kereskedő?
A hálózat-üzemeltető leolvasása alapján, vagy átalány alapon (Erről további információt a körleveleinkben található, Ügyfél dokumentumok között talál.)
Lecserélték a gáz/áram mérő órát, mit tegyek?
A mérő csere jegyzőkönyvét másolatban, elektronikusan küldje el számunkra az energia@servitor.hu címre.
Ha nem értem a számlát, vagy rossz a számla, mit tegyek?
Vegye fel velünk a kapcsolatot a +36 20/ 230 90 92 telefonszámon vagy az energia@servitor.hu címen (Erről további információt a körleveleinkben található, Ügyfél dokumentumok között talál.).
A számlám szerint túlfizetésem van, mit tegyek?
Kérjük vegye fel a kapcsolatot az energia@servitor.hu címen. Felhívjuk figyelmét, hogy a túlfizetések rendezése nem automatikus, ezért kérjük, hogy ilyen esetben ne csökkentse más flottás gáz vagy áram számlájának összegét a túlfizetéssel.
Ügyfélcsere, fizető csere, számlázási cím csere
Ügyfélcsere esetén a(z eredeti) Szerződő Ügyfél megszünteti a szerződését (és elszámol a Kereskedővel) és ezzel egyidőben egy másik (új) Ügyfél köt szerződést ugyanarra a fogyasztási helyre és szolgáltatásra ugyanazzal a Kereskedővel. Az ügyfélcsere általában a kereskedelmi és a hálózati szerződéseket egyaránt és egyszerre érinti.

Fizető csere (hivatalos nevén Eltérő Fizető rögzítése) esetén a számlák fizetését egy, a Szerződőtől eltérő önálló jogi személy vállalja. Ez esetben a számlák az Eltérő Fizető nevére és címére lesznek kiállítva. Fizetési hátralék esetén a Kereskedő elsősorban az Eltérő Fizetővel szemben jár el, de a tartozásért a Szerződő is felel. Az Eltérő Fizetőnek alapértelmezetten nincsenek önálló szerződéses jogai, kivéve, ha a Szerződő külön meghatalmazza.

Számlázási cím csere esetén a számla postázási címe a Szerződő vagy (ha van) az Eltérő Fizető székhely címétől eltérő.
Rossz adatok szerepelnek a szerződésemben, mit tegyek?
Vegye fel velünk a kapcsolatot a +36 20/ 230 90 92 telefonszámon vagy az energia@servitor.hu címen.
M3-ben mér a gázmérő, de MJ -ban fizetem a gázt, miért van ez?
Mert az a pontosabb, korrektebb. Az egy m3-ben található gáz mennyisége, a nyomás és a hőmérséklet függvényében változó, ugyanígy a gáz fűtőértéke sem állandó, a Mj -ban történő elszámolás kiküszöböli ezeket a problémákat.
Energetikai korszerűsítésre, felújításra készülünk, kell-e valamit tennem?
Praktikus, de nem kötelező, ha előtte egyeztet velünk, mivel ezek a változtatások befolyásolhatják a fogyasztást és a lekötött villamos energia teljesítményt vagy a lekötött gáz kapacitást.
Napelemes (vagy más, alternatív áram termelő) rendszert telepítünk, kell e valamit tennem?
Vegye fel velünk a kapcsolatot a +36 20/ 230 90 92 telefonszámon vagy az energia@servitor.hu címen, mivel a termelt energia átvétele miatt a kereskedőtől nyilatkozatot kell bekérnünk az Önök részére, valamint az átvételi árat is egyeztetnünk kell.
Napelemes (vagy más, alternatív áram termelő) rendszerünk van, hogyan jelenik ez meg az áramszámlán?
Ha nem táplálnak be az elosztói hálózatba (mert a rendszer nincs a hálózatra kötve vagy a teljes termelést azonnal felhasználják) akkor csak annyi "változás" lesz a számlán, hogy kevesebb árammennyiséget kell kifizetni.

Ha az elszámolási időszakon belül kevesebb áramot táplálnak be a hálózatba, mint amennyit kivesznek (vagyis a szaldó egyenlegük pozitív), akkor csak a különbözet jelenik meg a számlán, és azt kell kifizetni.

Ha az elszámolási időszakon belül több áramot táplálnak be a hálózatba, mint amennyit kivesznek (vagyis a szaldó egyenlegük negatív) akkor a különbözetet Önöknek kell kiszámlázni a kereskedő felé.(Erről további információt a körleveleinkben található, Ügyfél dokumentumok között talál.)
Miért fontos a lekötött teljesítmény/kapacitás, és mit kell ez ügyben tennem?
A lekötött villamos energia teljesítmény vagy földgáz kapacitás pénzbe kerül (ezeket hívjuk fogyasztástól független díjtételeknek, más néven alapdíjaknak).

Villamos energiánál a teljes költségek 5-42 %-át, míg földgáznál 5-54%-át teszik ki. Ha a szükségesnél nagyobb teljesítmény/kapacitás van lekötve, az felesleges költség, ha kevesebb, azt a hálózat üzemeltető többletköltséggel bünteti.

A lekötéseket, különböző időkorlátokkal, meg lehet változtatni, ezek meghatározása a fogyasztó feladata, de felkérésre Servitor munkatársai ebben is segítséget nyújtanak.
Mit tegyek, ha áram/gáz szünet vagy üzemzavar van?
Kérjük, jelezze ezt a területileg illetékes hálózat-üzemeltető felé.

Gáz:
Tigáz (a POD kezdő karakterei 39N11): +36 80 300-300
Főgáz (a POD kezdő karakterei 39N06): +36 40 477-333
Égáz-Dégáz (a POD kezdő karakterei 39N05): +36 80 440-141, +36 80 820-141
E.ON Dél-Dunántúl (a POD kezdő karakterei 39N03): vezetékes telefonról +36 80 42-42-42, mobilról 06 40 200-752
E.ON Közép-Dunántúl (a POD kezdő karakterei 39N04): +36 80 301-301
MAGÁZ (a POD kezdő karakterei 39N10): +36 93 500 500.

Áram:
MVM Démász Áramhálózati Kft. (a POD kezdő karakterei HU000310): +36 62 565 881
ELMŰ-ÉMÁSZ (a POD kezdő karakterei HU000210 vagy HU000220): ELMŰ +36 80 38-39-40
ÉMÁSZ +36 80 42-43-44
E.ON Dél-Dunántúl (a POD kezdő karakterei HU000120): +36 80 20-50-20
E.ON Észak-Dunántúl (a POD kezdő karakterei HU000110): +36 80 533-533
E.ON Tiszántúl (a POD kezdő karakterei HU000130): +36 80 210-301.
Fogalmak
Servitor Kiegészítő Szolgáltatások
Ezek általános jellemzői, hogy azok nem részei az Ügyfeleinkkel kötött szerződéseknek (azok csak a beszerzésre és a kereskedelmi ügyintézésre szólnak), nincs külön díjuk (vagyis ingyenesek), viszont - elsősorban a szolgáltatások jellege miatt - bár a legnagyobb szakmai gondossággal járunk el, anyagi, vagy jogi értelemben nincs módunk értük felelősséget vállalni. Kiegészítő szolgáltatás bármi lehet, amit Ügyfeleink igényelnek az energiagazdálkodással kapcsolatban. (Erről további információt a körleveleinkben található, Ügyfél dokumentumok között talál.)
Liberalizált energia piac (szabadpiac)
2003-től, ill. 2004-től fokozatosan megszűntették az addigi állami monopol rendszert az áram illetve a gáz piacon. Ennek részeként szétválasztották a szolgáltatók hálózat-üzemeltetési (elosztói) és kereskedelmi tevékenységét, így az elosztók kötelesek lettek bármely kereskedő által eladott energiahordozót eljutatni a fogyasztókhoz. Mára mind a nagy, mind pedig a kisfogyasztók (ideértve a lakosságot is) szabadon választhatják meg, melyik kereskedőtől veszik az energiát. A lakossági és a kisfogyasztó réteg számára 2008-ban létrehozták az Egyetemes Szolgáltatás (ESz) körét (amely a régi, közüzemi szolgáltatást váltotta fel), ahol hatóságilag meghatározott árakon lehet (de nem kötelező) energiát beszerezni, míg az ESz. körön kívüli (Versenypiaci) fogyasztók a szabadpiacon, a piaci feltételek alapján kialkudott áron és feltételek mellett vehetnek földgázt vagy villamos energiát.
Egyetemes Szolgáltatás
Az Egyetemes Szolgáltatásra (ESz.) törvény által meghatározott fogyasztói kör jogosult, a törvény által megadott feltételekkel és hatóságilag megállapított árakon.
Földgáznál a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján a lakossági fogyasztók* mellett azok a 20 m3/h-nál kisebb vásárolt kapacitással rendelkező mikrovállalkozások a jogosultak, amelyek 2022. június 18.-án Egyetemes Szolgáltatásban voltak (vagyis nem versenypiacon vásároltak).
Villamos energia esetén a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján a lakossági fogyasztók* mellett azok a 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű mikroválalkozások a jogosultak, amelyek 2022. június 18.-án Egyetemes Szolgáltatásban voltak (vagyis nem versenypiacon vásároltak).

* A 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján lakossági fogyasztónak minősülnek az ún. Egyházi lakossági fogyasztók is.


Mérési Pont Azonosító (POD)
Egyedi azonosító kód, mely a hálózati és kereskedelmi rendszerekben a fogyasztási hely beazonosítására szolgál és a fogyasztás elszámolásának az alapja (vagyis az elszámolás soha nem mérőóra, hanem POD alapú). Gyakori, hogy egy POD alá több mérő is tartozik, extrém esetben előfordulhat, hogy több mérőhöz tartozik egy POD. A POD független a fogyasztó vagy a kereskedő személyétől (vagyis, ha a POD-hoz tartozó ingatlant a fogyasztó elhagyja (eladja, megszűnteti), az nem “megy” vele, ugyanígy, a kereskedő váltás sem változtatja meg a POD-ot). A POD-okat a hálózat-üzemeltető tartja nyilván, a hozzájuk tartozó fogyasztóval és kereskedővel együtt. A földgáz POD-ok 16 karakteresek, minden esetben 39N karakterekkel kezdődnek, míg a villamos energia POD-ok 33 karakteresek, és HU-val kezdődnek.
A szerződött energia mennyiség (MÉF)
Az az energia mennyiség (Mértékadó Éves Fogyasztás) aminek az átvételére az Ügyfél – a tolerancia sáv figyelembe vételével! – kötelezettséget vállal. Amennyiben nincs elosztói adatközlés, leolvasás (kereskedői számlázásnál), vagy Ügyfél diktálás (Servitor számlázásnál) a számlák a MÉF időarányos része alapján készülnek.
A szaldó energia mennyiség (szaldó MÉF)
A Háztartási Méretű Kiserőműveknél (HMKE) értelmezhető elszámolási energia mennyiség, amely a Kereskedőtől átvett („megvásárolt”) és a Kereskedőnek átadott („eladott”) áram-mennyiség különbsége. További információ a Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) fogalomnál.
Energia fogyasztási tolerancia sáv (TOP)
Mivel a fogyasztást előre pontosan meghatározni nem lehet, szükséges egy mennyiségi sáv, amin belül a fogyasztás mozoghat. A tolerancia sáv az az energia mennyiség, amivel az Ügyfél még szankciómentesen eltérhet a szerződött MÉF-től. (Erről további információt a körleveleinkben található Ügyfél dokumentumok között, a “További feltételek” részben talál.)
Lekötött teljesítmény, lekötött kapacitás
Az egy időegység (60 perc) alatt rendelkezésre álló energia mennyisége, amit POD-onként határoznak meg. Mértékegysége földgáz esetén m3/h (esetleg Mj/h vagy kWh/h) villamos energia esetén kW.
Mérés típusok (AMR, SLP)
AMR: automated meter reading: távleolvasás, más néven idősoros mérés, amikor a mérőórához egy rádiós, vagy GSM, vagy vezetékes modem kapcsolódik, amely a fogyasztást automatikusan, áramnál 15, gáznál 60 percenként, lejelenti a hálózat-üzemeltető elosztónak

SLP: sintetic line profil: helyi leolvasású, más néven profilos mérés
Az energiaköltségek versenyeztethető és nem versenyeztethető részei
A villamos energiánál csak az áramdíj versenyeztethető (függetlenül attól, hogy az KÁT nélküli, vagy sem), míg a földgáz esetében a gázdíj mellett a rendszerhasználati díjak (kapacitás függő vagy más néven alapdíj, és a fogyasztás függő díj) is versenyeztethetőek.
Fűtőérték (gáz)
Az egy m3 gáz tökéletes elégésekor felszabaduló energia mennyisége, közérthetően fogalmazva ez a gáz minőségi mutatója. A szerződésnek megfelelő ún. "2H" típusú földgáz fűtőértéke 31,35 - 36,75 Mj/m3 között mozog, de a leggyakoribb a 34-35 Mj/m3 érték. A fűtőérték a földgáz összetevőinek (metán, etán, propán stb.) arányától függ.
Korrekciós tényező (gáz)
Mivel a gáz halmazállapotú anyagoknál (pl. földgáz) az egységnyi térfogatban (pl. m3) lévő molekulák mennyisége függ a gáz hőmérsékletétől és nyomásától, a korrekt méréshez azokat azonos egyenértékű, ún. gáztechnikai normál m3-re (Gn m3) számítják át. A földgáz esetében a Gn m3 az a mennyiség, amikor az 1 m3 gáz hőmérséklete 15 C0. (pontosabban 288,15 K0), nyomása 1 bár (pontosabban 101325 Pa).
Szorzóváltó (áram)
Bizonyos esetekben az árammérőn átfolyó áramerősség olyan nagy, hogy az – balesetvédelmi és méréstechnikai okok miatt – közvetlenül nem mérhető. Ezekben az esetekben az áramot letranszformálják a mérő mérési tartományának szintjére. A mérő a mért fogyasztást, a letranszformálással arányosan, megnöveli. Így pl. a 200/5-ös áramváltó szorzóértéke (szorzóváltója) 40, az 500/5-é 100, stb. A szorzóváltót – készülék típustól függően - beállíthatják a mérőben is (ebben az esetben a mérő kijelzőn már a felszorzott érték látható), vagy a hálózat-üzemeltető (elosztó) nyilvántartási rendszerében is.
KÁT és Prémium rendszer (áram)
A KÁT (Kötelező Átvétel) és a Prémium támogatási rendszer a villamos energia törvényben meghatározott, megújuló energiaforrásokból (pl. nap, szél, geotermikus energia) és hulladékból (pl. szennyvízből nyert biogáz) nyert villamos energia kötelező átvétele, illetve kiegészítő támogatása. Ez fogyasztói szempontból gyakorlatilag egy adó jellegű díjtétel, melyet a nem Egyetemes szolgáltatásban vételező Felhasználóknak ún. pénzeszközként kell megfizetni. A KÁT Felhasználó által fizetendő egységára havonta kerül a MAVÍR Zrt. által megállapításra, vagyis változó mértékű díjelem.
Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE)
A HMKE kisfeszültségű hálózathoz csatlakozó kiserőmű, mely csak mindennapszaki (más néven normál vagy 0-24) POD-ra kapcsolódhat (vezérelt, más néven éjszakai POD-ra nem), csatlakozási teljesítménye nem lehet magasabb, mint a lekötött teljesítmény, de maximum 50 kVA (vagyis 50 kW). Kizárólag a hálózat üzemeltető engedélyével helyezhető üzembe, a kétirányú (ad-vesz) mérő felszerelése után. A HMKE tehát a nem azonos a kizárólag a saját fogyasztás kielégítésére szolgáló, elosztói hálózatba be nem kötött energiatermelő rendszerrel (pl. napelem, szélturbina).

Szaldó elszámolásra jogosult az a felhasználó, aki már rendelkezik működő HMKE-vel, és melynek üzembe helyezésétől számított 10 éves használati ideje (havonta vizsgálva), még nem járt le. Ők 10 éves lejárat után válnak Bruttó elszámolásúvá. Ezen kívül jogosultak azok is, akik 2023.09.07 előtt adták be az igényüket HMKE telepítésre, és az 2026.01.01-ig üzembe helyezésre kerül. Ők 10 évig lehetnek szaldó elszámolásban, majd ennek lejárta után válnak bruttósokká. A hálózatba betáplált többletenergia visszavételi ára az Ügyfél által fizetett energia díjjal azonos.

Bruttó elszámolás alá esik az a felhasználó, aki nem jogosult szaldó elszámolásra, vagyis a meglévő HMKE-e 10 évnél régebben lett üzembe helyezve, vagy a már igényelt új HMKE telepítése 2026.01.01 után történik meg, vagy az új igényt 2023.09.07 után adták be. A hálózatba betáplált energia vételi ára az azt megvásárló Kereskedővel kötött szerződéstől függ.

A HMKE telepítésének műszaki lehetőségeiről és feltételeiről a területileg illetékes hálózat üzemeltető (ELMŰ Hálózati Kft., OPUS Titász Zrt., stb.) tud információt adni. Mivel a HMKE-k Egyetemes vagy piaci ellátási szerződéssel rendelkező felhasználási helyekhez tartoznak, érdemes - különösképpen a piaci kereskedelmi szerződések esetén - új ellátási szerződés megkötése, vagy meglévő szerződéshez kapcsolódó új HMKE telepítése előtt a szerződéses feltételeket megismerni.
Gázmérő névleges kapacitása / teljesítménye
Az a földgázmennyiség, amely a mérőn 60 perc alatt névlegesen áthaladhat. Mértékegysége m3/h, jelölése a gázmérőn változó, de többnyire nagy „G”, pl. G40 = 40 m3/h –s mérő. A mérőn feltűntetett Q min és Q max értékek a mérő valid méréstartományát jelölik, nem a névleges kapacitást.
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató | Copyright 2024 Servitor Pro Multis Nonprofit Kft.