Szakértelem, Szolgálat, Servitor

Tájékoztatás a 399/2023. (VIII. 24.) korm. rendelet által előírt nyilatkozati kötelezettségről

2023. november 6.

Frissítés: a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tájékoztatót adott ki a rendelettel kapcsolatban, amely ide kattintva érhető el.

 

Kedves Ügyfeleink!

A Kormány 2023. augusztus 24-i rendeletében, 2024. január 1-i hatályba lépéssel, új intézkedési és jogosultsági rendszert írt elő a felhasználókat érintő földgázkorlátozási rendszer kapcsán. A kormányrendelet ide kattintva elérhető.

Az MVM Next Zrt. – illetve a többi földgázkereskedő is – a napokban postázta minden nem lakossági Felhasználó székhelycímére a kormányrendelet által előírt nyilatkozati dokumentumot és a hozzá tartozó tájékoztató anyagot, ezek értelmezéséhez és kitöltéséhez szeretnénk segítséget adni. A levelünkben írt korlátozási kategóriákat és kivételeket az MVM Next Zrt. levele tartalmazza.

Minden felhasználónak nyilatkoznia kell, de a korlátozási kategóriába sorolást az MVM Next Zrt. megteszi a nyilatkozat nélkül is, ugyanakkor a kivételek alkalmazásához már kell a nyilatkozat és azt is szükséges tudni, hogy egy-egy adott POD mely kategóriába tartozik. Amennyiben a felhasználó nem, vagy nem megfelelően nyilatkozik a kivételről, akkor korlátozás esetén nem illeti meg a korlátozás alóli kivételi kategória. Ezen a következményen kívül viszont a jogszabály szankciót nem ír elő.
A nyilatkozatot és a korlátozási kivételre vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumokat (amennyiben van ilyen jogosultság) a jogszabály szerint eredeti vagy hiteles másolat formájában kell az MVM-nek megküldeni. Papír alapú (postán küldendő) és elektronikus másolat hitelesítésre közjegyző jogosult.

A kkv és intézményi Felhasználók, így a Servitor flottatagok POD-jai az II. és III. kategóriába sorolhatóak. A mérők (gázórák) névleges teljesítményének megállapításához segítség lehet az ide kattintva elérhető tájékoztató, a telemechanikai rendszer pedig a távmérő/adattovábbító eszköz, amit a nagyobb névleges teljesítményű (jellemzően 25 m3/h vagyis G25-ös, vagy nagyobb) mérőkre kapcsolnak, erről példa fotó ide kattintva elérhető.

A kivételek közül vélhetőleg az 1., és a 3-4-5. vonatkozhatnak a Servitor flottatagokra.

Az 1. kivétel minden felhasználót érinthet, mivel itt “a technológiai károsodás elkerüléséhez, temperáláshoz szükséges” kapacitásról van szó, amely minden épület esetében releváns lehet. A 3. kivételhez tartozó intézmény típusokat lentebb olvashatják. A 4. kivételben olvasható “egészségügyi kockázat” meghatározás véleményünk szerint az egészségügyi és bentlakásos szociális intézményekre utal. Az 5. kivételhez tartozó intézmény típusokat szintén lentebb olvashatják.

Az 1-es és 4-es kivételeknél kapacitás illetve mennyiség mértéke eltérhet a mérő névleges teljesítményétől, ezekben az esetekben a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletben meghatározott hivataloktól lehet igazolást kérni. A hivatalokról összefoglaló táblázatot ide kattintva érhetnek el, vagy az előbb írt rendelet 1. sz. mellékletében, ami ide kattintva érhető el. A 3. és 5. kivétel esetén a POD-hoz tartozó mérők összesített névleges teljesítményét kell megadni, kWh/nap értékben. Mivel a fűtőérték időszakonként és területenként is változik, a mérők teljesítményét kWh/nap mértékegységben nem lehet egzakt módon meghatározni, ezért javasoljuk a 34 Mj/m3 értéket használni, ez egy nagyságrendi középérték. Kérjük, hogy ennek az értéknek az alkalmazását a nyilatkozaton tüntessék fel.

A mérő teljesítmények átszámítva a következők:

 • 4 m3/h (G4-es mérő) = 41,9 kWh/h
 • 6 m3/h (G6-os mérő) = 62,8  kWh/h
 • 10 m3/h (G10-es mérő) = 104,5 kWh/h
 • 16 m3/h (G16-es mérő) = 167,5 kWh/h
 • 20 m3/h (G20-es mérő) = 209,5 kWh/h
 • 25 m3/h (G25-es mérő) = 262 kWh/h
 • 40 m3/h (G40-es mérő) = 419 kWh/h
 • 65 m3/h (G65-es mérő) = 628 kWh/h
 • 100 m3/h (G100-es mérő) = 1047 kWh/h
 • 160 m3/h (G160-es mérő) = 1675 kWh/h
 • 250 m3/h (G250-es mérő) = 2617 kWh/h

Ha egy POD alá több érintett mérő tartozik, a nyilatkozatot akkor is minden érintett mérőre ki kell tölteni, azonos POD-dal. Ilyen esetben (bár erről a jogszabály nem rendelkezik) praktikus a POD mellett a mérő gyári számát és névleges teljesítményét is feltüntetni.

További kiegészítő információk:

 • 530 kWh/nap = 50,65 m3/nap (nagyságrendi átszámítás)
 • 105 kWh/nap = 10,03 m3/nap (nagyságrendi átszámítás)
 •  Get. 3 § 75. pont f)-i) alpontja = Alapvető szociális szolgáltató:

a) *  az egészségügyről szóló törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltató,

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott szociális intézmény,

c) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv,

d) *  a honvédelemről szóló törvényben meghatározott honvédelmi szervezet,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti intézmény,

f) *  a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti köznevelési intézmény, és a szakképzésről szóló törvény szerinti szakképző intézmény,

g) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatási intézmény,

h) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szerv, valamint

i) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerinti helyi önkormányzati szervek intézményei.

 • Get 3. § 76. pont = Szolidaritási alapon védett felhasználó:

a) a lakossági fogyasztó,

b) a 75. pont a)–e) alpontja szerinti alapvető szociális szolgáltató,

c) a 68a. pont c) alpontja szerinti távhőtermelő a Tszt. szerinti lakossági felhasználó vagy a 75. pont a)–e) alpontja szerinti alapvető szociális szolgáltató ellátása érdekében termelt, és kizárólag földgáz felhasználásával előállítható hő előállításához szükséges földgázkapacitás-igényének megfelelő földgáz mértékéig.

Jelen tájékoztató közlése a Servitor ÁSZF szerinti Kiegészítő szolgáltatásnak minősül.

 

Impresszum | Adatkezelési tájékoztató | Copyright 2024 Servitor Pro Multis Nonprofit Kft.