Szakértelem, Szolgálat, Servitor

Szűkült az Egyetemes ellátásra jogosultak köre, de a Servitor stabil ellátási lehetőséget biztosít a kisfogyasztóknak

2022. június 23.

Jelen tájékoztatónkat azon Ügyfeleinknek és más érdeklődő szervezeteknek készítettük, akik jelenleg Egyetemes ellátásban[1] vásárolják a villamos energiát és/vagy a földgázt (tehát nem Servitor flottatagok) és nem minősülnek lakossági fogyasztónak[2] vagy mikrovállalkozásnak[3].

A mostani energiapiaci helyzetben az Egyetemes ellátás (hatósági áras ellátás) és a nem-egyetemes ellátás (versenypiaci ellátás) árai és feltételei között jelentős eltérés van, jelenleg a piaci ár a sokszorosa, akár ötszöröse vagy akár hétszerese is lehet az Egyetemes árnak[4].

A Kormány 2022.06.17-én kiadott 217/2022. (VI. 17.) rendelete[5] 2022.08.01-i kezdődátummal jelentős mértékben szűkítette az Egyetemes ellátásra jogosultak körét, amely módosítás számos szociális, oktatási vagy pasztorális intézményt, illetve más gazdálkodó szervezetet is érint.

A rendelet szerint 2022. december 31-ig Egyetemes árra csak a lakossági fogyasztók[6], illetve megszabott mértékig[7] azon mikrovállalkozások (MV) jogosultak, amelyek 2022.06.18. napján is Egyetemes ellátásban voltak.  Rajtuk kívül minden más fogyasztó elveszíti a most meglévő jogosultságát villamos energia vagy földgáz tekintetében az Egyetemes ellátásra és Egyetemes árra, tehát versenypiaci vételezésre (szerződéskötésre) lesz kötelezett. Vagyis a mostani változás érinti mindazokat az óvodákat, iskolákat, szociális és egészségügyi intézményeket, egyházi intézményeket[8], vállalkozásokat és társadalmi szervezeteket, amelyek eddig kedvező áron tudtak energiát vásárolni.

A fenti rendelet december 31-ig hatályos, annak jövőbeni módosulásáról vagy meghosszabbításáról jelenleg nincs információnk.

Sajnos a kormányrendelet rendkívül rövid időkeretet biztosít a döntéshozatalra a fogyasztók és az iparági szereplők számára. Akik elveszítik az Egyetemes jogosultságukat, azt július 1-jéig nyilatkozatban jelezniük kell a jelenlegi Egyetemes szolgáltatójuk (MVM Next Zrt.) felé. Tehát alapesetben nem akkor kell nyilatkozni[9], ha valaki jogosult marad, hanem akkor, ha megszűnik a jogosultsága - kivételt képeznek ez alól az érintett mikrovállalkozások.

Azon fogyasztóknak, akik nyilatkoznak a jogosultság elvesztéséről, de versenypiaci szerződést nem kötnek, az állam ún. végső menedékes[10] szolgáltatót jelöl ki, ami az MVM Next Zrt. lesz. A végső menedékes az ellátást az év végéig, jelenleg nem ismert, de várhatóan nagyságrendileg a piaci áron biztosítja. Jelenlegi ismereteink szerint a végső menedékes ellátásból kilépni nem lehet, csak annak megszűnésekor[11]. Egy most megkötött, hosszabb távú piaci szerződés ellátásbiztonság és árstabilitás szempontjából kedvezőbb lehet, mint ha a fogyasztó előbb a végső menedékes ellátást veszi igénybe, majd annak lejárta után köt versenypiaci szerződést – éppen a fűtési időszak közepén.

Azon fogyasztókkal, akik 2022. augusztus 1. után jogosulatlanul veszik igénybe az Egyetemes szolgáltatást, az Egyetemes szolgáltató a kormányrendelet szerinti tőzsdei árak kétszeresén, de minimum az Egyetemes ár ötszörösének megfelelő áron számol el. 

A Servitor Pro Multis Nonprofit Kft. az érintett fogyasztóknak csatlakozási lehetőséget kínál[12] a jelenleg is működő energiaflottáiba. Villamosenergia-ellátásra[13] 2022. december 31-ig, földgázellátásra[14] 2023. október 1-ig kínálunk fix, a tőzsdei és árfolyamkockázatoktól mentes energiadíjat és magas minőségű ügyintézési szolgáltatást. (Bár a villamosenergia-flotta ellátási ideje az év végén lejár, a következő időszakra a teljes flotta-mennyiség - több mint 23 millió kWh/év - versenyeztetése a garancia az önálló fogyasztói árnál kedvezőbb árszintre.)

Amennyiben szeretnék igénybe venni szolgáltatásunkat, ajánlatkérésüket az energia@servitor.hu email címen várjuk.

Kérjük, hogy a levelük tárgya „Ajánlatkérés – fogyasztó név” legyen. Szolgáltatásaink leírását, a referencialistánkat illetve az adatbekérő excelt a https://servitor.hu/letoltheto-dokumentumok aloldalon találják.

2022.06.22.


[1] Villamos energia esetén a 3*63 A / szerződő fél csatlakozási teljesítmény alatt, földgáz esetén 20 m3/h / felhasználási hely vásárolt kapacitás alatt.

[2] Villamos energia esetén a 2007. évi LXXXVI. tv. 3.§.42. szerint (link), földgáz esetén a 2008. évi XL. tv. 3.§.47. szerint (link)

[3] 2004. évi XXXIV. tv. 3. § (3) bek. (link)

[4] Villamos energia esetén, ld.: link, földgáz esetén, ld.: link.

[5] 2022. évi 99. szám, ld.: link.

[6] Ide értve az önkormányzati és állami bérlakásban, valamint szállóférőhelyen élőket is.

[7] Villamos energia esetén 4606 kWh/év, földgáz esetén 1489 m3/év

[8] Nem ideértve a 1997. évi CXXIV. tv. 11.§. alá tartozó, lakossági fogyasztónak minősülő plébániákat és parókiákat (ahol életvitel-szerűen tartózkodik a pap vagy lelkész) (link)

[9] A szükséges nyomtatványok az MVM Next Zrt. honlapján érhetőek el.

[10] Villamos energia esetében 2007. évi LXXXVI. tv 51.§ (link), földgáz esetében 2008. évi XL. tv. 41.§ (link)

[11] Jelenlegi ismereteink szerint ez 2022.12.31. A végső menedékes fogyasztónak 2022.11.30-ig jeleznie kell az MVM Next Zrt. felé, ha 2023.01.01-től más kereskedővel kíván szerződni.

[12] A jelen tájékoztatás nem minősül a Servitor Kft.-re nézve kötelező ajánlatnak, a csatlakozási igény elbírálási jogát minden esetben fenntartjuk. Tájékoztatásul: a nem egyházi fogyasztóktól 30 napnál nem régebbi ún. NAV nullás igazolást kérünk.

[13] Függetlenül attól, hogy a fogyasztó eddig jogosult volt-e Egyetemes ellátásra vagy sem.

[14] Csak azoknak a fogyasztóknak, akik eddig jogosultak voltak Egyetemes ellátásra.

 

Impresszum | Adatkezelési tájékoztató | Copyright 2024 Servitor Pro Multis Nonprofit Kft.