Szakértelem, Szolgálat, Servitor

Rendelet módosítás az egyházi felhasználók lakossági gázárra való jogosultságával kapcsolatban

2022. október 18.

Tisztelt Ügyfeleink!

Az október 14-én megjelent 389/2022. (X. 14.) kormányrendelet (Rendelet) pontosítja illetve kiegészíti a társasházzá alakuló tulajdonközösségre vonatkozó korábbi 259/2022. (VII. 21.) kormányrendeletet. 

A Rendelet és az eddigi, az egyházi ingatlanok energiaellátásához kapcsolódó jogszabályok közötti összefüggés, valamint ezek egységes értelmezése még nem egyértelmű, ebben a jogalkotó (kormány) és a jogalkalmazó szervezet (MVM) későbbi útmutatásai segíthetnek.

A Rendelet 1.§ (2) bekezdése szerint: ”A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség mint felhasználó az [259/2022.] 5. § (1) bekezdésében meghatározott mennyiség és a felhasználási hely lakás rendeltetési egységei számának szorzata alapján számított mennyiség vonatkozásában jogosult az 5. § (1) bekezdése szerinti áron földgáz vételezésére.”

Értelmezésünk szerint ennek lényege, hogy az egyházi ingatlanok* esetében az ingatlanban található lakhatási egységek** száma alapján igényelhető a kedvezményes lakossági gázdíj. Tehát egy egy-lakásos ingatlan (pl. plébánia, parókia) egyszer jogosult a kedvezményes mennyiségre, míg egy két-lakásos ingatlan (pl. plébánia, külön káplán lakással) kétszeresen jogosult a kedvezményes gázmennyiségre. (*pl. plébánia, parókia, rendház) (**Lakás tv. 91/A § szerinti lakás, mint egy egység: minimálisan háló, konyha, wc, fűtési és vízellátási lehetőséggel) 

A Rendelet 1.§ (3) bekezdése szerint: ”Rendház esetén – amennyiben önálló lakás rendeltetési egységek kialakítására nem került sor – a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség az 5. § (1) bekezdésében meghatározott mennyiség, továbbá minden négy, 2022. október 1. napján ott lakó, az Ehtv. 12. § (1) bekezdésében vagy 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy után jogosult az 5. § (1) bekezdése szerinti földgázmennyiség vételezésére.”

Eddigi egyeztetések alapján azon rendházak esetén, amelyeknél nincsenek önálló lakások*, a kedvezményes mennyiség az ott élők létszáma szerint kerül kiszámításra. Tehát a rendházak 8 főtől kétszeres, 12 főtől háromszoros kedvezményes mennyiségre jogosultak.  (*lakhatási egységek, ld. előző pont)

További Információk: 

  • a Rendelet az év végén hatályát veszti, mivel az év végéig hatályos 259/2022 korm.rendeletre alapul (kivéve, ha az meghosszabbításra kerül),
  • illetve a Rendeletben tárgyalt ingatlanokra továbbra is vonatkozik a tavalyi 2021. évi LXVIII. tv. 8.§-a, amely alapján az igénybe vett (gáz)szolgáltatással jövedelemszerző tevékenység nem folytatható.

Amennyiben a rendelettel kapcsolatban új információnk lesz, arról tájékoztatjuk majd Önöket.

Amint a kedvezményes földgázmennyiség igénybevételéhez szükséges nyilatkozat elérhetővé válik, azt a honlapunkon mi is közzétesszük. (servitor.hu/hirek)* 

A Rendelet teljes szövegét a Magyar közlöny 2022. évi 166. száma tartalmazza. (magyarkozlony.hu).

 *FRISSÍTÉS: az MVM közzétette a kedvezményes földgázmennyiség igénybevételéhez szükséges nyilatkozatot, amely ide kattintva letölthető: 
nyilatkozat-vallasi-kozosseg-foldgaz-tobbletkedvezmeny.pdf (219 kB)

Impresszum | Adatkezelési tájékoztató | Copyright 2022 Servitor Pro Multis Nonprofit Kft.