Közösen képviselik érdekeiket a rendek a szakképzési egyeztetéseken

Azért, hogy az idén január óta tartott szerzetesi szakképzési találkozókon tárgyalt egyeztetési fórumokon a szerzetesi szakképzési fenntartók közösen és együttes véleménnyel tudjanak részt venni, ez alkalommal a tartományfőnökök bevonásával jött létre a VI. kerekasztal. Így a rendi vezetők által is ismert és elfogadott tartalommal és csatornákon, és a kormányzati szándékokkal összehangoltan tudnak részt venni az egyeztetéseken.

Jelen voltak Ábrahám Béla SDB, szalézi tartományfőnök, Dobszay Benendek OFM, ferences tartományfőnök, Guba András SP, piarista pedagógiai tartományfőnöki asszisztens, Juhász Katalin M. Ágnes O.PREM, Premontrei Nővérek általános elöljáró, Labancz Zsolt SP, Piarista tartományfőnök és a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája elnöke.

A következő kiemelten fontos ügyeket fogják képviselni a szakmai egyeztetések során:

  • A szakmaszerkezeti pénzelosztás és tervezés időtartamának legalább 3, de lehetőleg inkább 4-5 évre növelése.
  • A HÍD programba való vissza/becsatlakozás, amivel segítséget nyújthatnak a gyerekeknek a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe történő becsatlakozáshoz, vagy a munkába álláshoz.
  • Inkubátor-munkahelyek biztosítása, lehetőleg az iskolákhoz kapcsolódó Kft.-ben.
  • Annak az attitűdnek a kialakítása a szakképzésben, hogy ne csupán egy-egy munkafolyamatot oktassanak, hanem a szakma egészének átadására törekedjenek.
  • Legyen fókuszban a személlyel való törődés, a gyerekek mellett kísérőként kell állni – a mentor-rendszer bevezetése elősegíti ezt a folytonosságot.

A beszélgetést, a Servitor ügyvezetője, a kerekasztal kezdeményezője és összefogója Bángi-Magyar Attila vezette.

Beszállítóink: