Szakértelem, Szolgálat, Servitor

Ügyfeleink

Agape Alapszolgáltatási Központ
Agape Evangélikus Szeretetszolgálat
Alsóvárosi Ferences Plébánia
Alternatíva Életfa Iskoláért Egyesület
Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium
Autista Segítő Központ
Baltazár Dezső Református Általános Iskola
Bán Zsigmond Ref.Ált.Isk.AMI és Óvoda
Baptista Integrációs Központ
Baptista Szeretetszolgálat - Gyermek és Ifjúsági Oktatási és Fejlesztő Központ
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány
Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája
Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem Óvodája
Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona
Belvárosi Ferences Templomigazgatóság
Bencés Ásványvíz Palackozó és Kereskedelmi Kft.
Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium
BIZNISZ Kft.
Boldog Ceferino Napközbeni Gyermekfelügyelet Hálózat
Boldog Gellért Egészségügyi Közhasznú Nonprofit Kft.
Boldog Gertrúd Központ
Boldog Gizella Alapítvány
Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Boldogasszony Iskolanővérek
Bolla Árpád Evangélikus Szeretetotthon
Bp. Országúti Szent István Első Vértanú Plébánia
BSZ Property Humánszolgáltató Nonprofit Kft.
Budai Ciszterci Szent Imre Gimn.
Budai Református Egyházközség
Budapest Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia
Budapest-Budafoki Egyházközség Halacska Református Óvoda
Budapesti Ward Mária Általános Iskola
Budapesti Ward Mária Iskola
Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Búzavirág Alapítvány
Cardoner Szálloda Üzemeltető Kft.
Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor
Collegium Seraphicum
Congregatio Jesu
Congregatio Jesu Idősek Otthona
CORDIS Vagyonkezelő Kft.
Csöglei Református Egyházközség
Csuha Antal Baptista Általános Iskola
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium
Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Dabasi Napsugár Katolikus Óvoda
Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség
Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskola
Dobozi Református Egyházközség
Don Bosco Általános Iskola
Don Bosco Kiadó Bt.
Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája
Don Bosco Szalézi Társasága
Dorothea Otthon
Dugonics András Piarista Gimnázium
Dunaújváros Római Katolikus Plébánia
Ecclesia Szövetkezet
Egyenlő Esélyekért! Alapítvány
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
Farkas Gyula Baptista Általános Iskola és Óvoda
Fáy András Református Általános Iskola és AMI
Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium
Ferences Gimnázium
Ferences Templom Szent Anna Lelkészi Hivatal
Fészek az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért Alapítvány
Fészek Gyermekvédő Egyesület
Fons Sacer belső egyházi jogi személy
Forrai Metodista Gimnázium és Művészeti Technikum
Forrás Evangélikus Keresztyén Óvoda
Geronto-MED 2005 Nonprofit Kft.
Gödi Piarista Oktató és Szolgáltató Kft.
Gondoskodás Humán Szolgáltató Központ
Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idősek Klubja
GR-Protest Nonprofit Kft.
Gyöngyös Alsóváros Római Katolikus Plébánia
Győri Evangélikus Egyházközség
Hajléktalanokért Közalapítvány
Hanprog Plusz Kft.
Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft.
Hétszínvirág Baptista Óvoda és Bölcsőde
II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda
II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola
II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Isteni Ige Társasága
Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium
Jézus Szíve Társasága Egyetemi Szakkollégiuma
Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona
Jézus Szíve Társasága Korda Könyvkereskedés
Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
Jó Pásztor Nővérek Kongregációja
Jó Pásztor Református Óvoda
Johannita Segítő Szolgálat
Karolina Katolikus Általános Iskola
Karolina Óvoda
Kaszap István Kollégium
Katica Családok Átmeneti Otthona
Katolikus Rádió Zrt.
Katolikus Szeretetszolgálat
Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda
Két Kör Kft.
Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő
Kismarosi Ciszterci Orvosi Rendelő
Kölcsey Ferenc Baptista Általános Iskola
Kolping Alapszolgáltatási Központ és Támogató Szolgálat - Felsőbácskai kisrégió
Kolping Idősek Ápoló-Gondozó Otthona
Koronaherceg Kft.
Körösfront Kft.
Kőszegi Evangélikus Gimnázium
Kőszegi Evangélikus Szeretetotthon
Kovács Pál Baptista Gimnázium
Közös-Tér belső egyházi jogi személy
Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola
Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat
Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda
Lónyay Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola
Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium
Lucullus 3 Kft.
Magyar Bencés Kongregáció Szent Ányos Bencés Perjelség
Magyar Kolping Szövetség
Magyar Máltai Lovagok Szövetsége
Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" Nonprofit Kft.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Balázs János Általános Iskola és Óvoda
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sajókazai Balassi Bálint Általános Iskola
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Általános Iskola
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszaburai Általános Iskola
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszaburai Óvoda
Magyar Pünkösdi Egyház
Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány
Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola
Magyarországi Evangélikus Egyház Kántorképző Intézete
Magyarországi Metodista Egyház
Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona
Magyarországi Református Egyház Újváros Drogambulancia
Maklári Szent István Általános Iskola
Máltai Óvoda és Általános Iskola
Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete
Mezőberényi Református Egyházközség
Mezőberényi Talentum Református Óvoda
Migazzi Kristóf Idősek Otthona
Milton Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola
Miskolc-Martintelepi Református Egyházközség Martin Szociális Szolgáltatóháza
Motiváció Szolgáltatási és Képzési Központ Nonprofit Kft.
Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola
Napi-Friss Kft.
Napsugár Mini Bölcsőde
Nemesvámos Római Katolikus Plébánia
NET-TV Zrt.
Nyíregyháza-Kertvárosi Református Egyházközség
Nyírségi Református Egyházmegye Idősek Otthona
Oázis Idősek Otthona
Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda
Öcsödi Református Egyházközség
Országos Szociális Intézményfenntartó Központ
Páduai Szent Antal Általános Iskola
Pannon Építőműhely Kft.
Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola és Gimnázium
Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkol.
Pannonhalmi Főapátság
Pasaréti Ferences Alapítvány
Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda
Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Egyházközség
Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium
Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Piarista Általános Iskola
Piarista Gimnázium
Piarista Gimnázium
Piarista Gimnázium és Kollégium
Piarista Iskolaépítő és Fenntartó Nonprofit Kft.
Piarista Rend Magyar Tartománya
Piarista Rendház
Piarista Tanoda
Plantart Dísznövénykereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Premontrei Női Kanonokrend
Prépost Gyűjteményi és Vagyonkezelő Központ
Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.
Prochnow Ferences Ifjúsági Alapítvány
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
Provisio Szolgálat
Pusztaszabolcs Római Katolikus Plébánia
Ramocsaházai Református Egyházközség Nyírségi Napfény Idősek Otthona
Református Szeretetszolgálat
Regens Wagner Közhasznú Alapítvány
Rex Cultura Kft.
Rézhárs Rendezvényszervező Kft.
S.O.S. Krízis Alapítvány
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Sárbogárdi Református Egyházközség
Sarepta Református Idősek Otthona
Sarkadkeresztúri Református Missziói Egyházközség
Sarutlan Kármelita Delegáció Budapesti Rendháza
Sarutlan Kármelita Delegáció Győri Rendháza és Temploma
Sarutlan Kármelita Nővérek
Segítő Szűz Mária Lelkészség
Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium
SoftLogic Számítástechnikai Kft.
Soltvadkerti Evangélikus Óvoda
Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.
Sorsfordító Szolgáltató Központ
Sóstói Szivárvány Idősek Otthona
Svetits Katolikus Óvoda
Sylvester János Református Gimnázium és Technikum
Szabó Imre Református Kollégium
Szabó Katalin E.V.
Szalézi Lelkigyakorlatos Ház
Szalézi Művek Kft.
Széchenyi István Baptista Technikum
Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi
Szécsényi Római Katolikus Plébánia
Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum
Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium
Székesfehérvári Egyházmegye
Szent Ambrus Katolikus Általános Iskola
Szent András Evangelizációs Alapítvány
Szent Angéla Ált.Iskola és Gimnázium
Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium
Szent Anna Szeretetotthon
Szent Anna Katolikus Családi Bölcsőde Hálózat
Szent Anna Katolikus Óvoda
Szent Anna Szeretetotthon (Diósd)
Szent Anna Szeretetotthon (Sátoraljaújhely)
Szent Antal Idősek Otthona
Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház
Szent Benedek Idősek Háza
Szent Benedek Leányai Társaság
Szent Erzsébet Ferences Plébánia
Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Szent Erzsébet Katolikus Óvoda
Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola
Szent Ferenc Kistestvérei
Szent Gellért Általános Iskola
Szent Hedvig Idősek Otthona
Szent II. János Pál Iskolaközpont
Szent Imre Gimnázium
Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Szent Imre Missziósház
Szent János Katolikus Általános Iskola
Szent Katalin Gyógyszertár Bt.
Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Szent Kvirin Szalézi Plébánia
Szent László Általános Iskola
Szent Lőrinc Szociális Szolgáltató
Szent Makrina Szociális Otthon
Szent Margit Gimnázium és Általános Iskola
Szent Margit Katolikus Általános Iskola
Szent Margit-Szent József Plébánia
Szent Mauríciusz Monostor
Szent Miklós Ápoló-Gondozó Otthon
Szent Miklós Gondozási Központ
Szent Miklós Integrált Szolgáltató Központ
Szent Mór Bencés Perjelség
Szent Móric és Vértanútársai Plébánia
Szent Rita Nevelőszülői Hálózat
Szentháromság Plébánia
Szép Jelen Alapítvány
Szepesi Kft.
Szignum Kéttannyelvű Egyházi Ált. Isk.
Szív Lelkiségi Központ
Szivárvány Családok Átmeneti Otthona
Szolnoki Mustármag Római Katolikus Óvoda
Tábitha Gyermek Hospice - Palliatív Tevékenység Nonprofit Kft.
Tatárszentgyörgyi II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános Iskola
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium
Tiszaroff Baptista Általános Iskola és Óvoda
Trust Financial Kft.
Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye
Váci Egyházmegye
Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ
Váci Mihály Katolikus Általános Iskola
Vadgesztenye Református Óvoda - Bölcsőde
VFT Zrt.
VIK Vendéglátó
Vintrovex Szolgáltató Kft.
Virágsziget Gondozási Központ
Zafféry Károly Szalézi Középiskola
Zöldliget Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium
Zsámbéki Premontrei Technikum
Zselic Katolikus Idősek Otthona
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató | Copyright 2024 Servitor Pro Multis Nonprofit Kft.